Privacybeleid beginnen met bouwen

Privacyverklaring Beginnen met Bouwen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.beginnenmetbouwen.nl en bij de dienstverlening van Beginnen met Bouwen. 

Beginnen met Bouwen respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met jouw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Beginnen met Bouwen aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vind je in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van de informatie op de website

Beginnen met Bouwen is allereerst een kennisplatform. Gebruik van de informatie op het platform is kosteloos. Hiervoor hoeven geen persoonsgegevens geregistreerd te worden. Wel maakt de website gebruik van Google Analytics.

Gebruik van de diensten/ producten op de website 

Bepaalde producten en diensten worden aangeboden in samenwerking met onze partners. Bij aanmelding voor deze producten en diensten, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde softwaresysteem en worden gebruikt om de producten en diensten aan jou te kunnen leveren. In de meeste gevallen zal de partner die het product of de dienst aanbiedt ook jouw persoonsgegevens ontvangen omdat dit noodzakelijk is om het product of de dienst aan jou te leveren.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ook kunnen jouw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om je te informeren over onze producten en –diensten. Dit gebeurt enkel wanneer jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van deze e-mails te allen tijde stopzetten door op de “uitschrijven” link te klikken onderaan de e-mail.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Beginnen met Bouwen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Beginnen met Bouwen. Wanneer je een dienst of product bij één van onze partners afneemt, dan ontvangt deze partner ook jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of het product aan jou.  

De persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (niet alle gegevens zijn bij alle producten/ diensten van toepassing):

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bedrijfsnaam
  • Bankrekening;
  • KvK-nummer;
  • BTW-nummer;

De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

Grondslag 1 – Toestemming

Wij vragen toestemming aan jou voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming vragen wij door onderaan een bestelformulier voor akkoord te vinken. Ook wordt jouw toestemming gevraagd wanneer jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van jouw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies. Deze grondslag is alleen van toepassing wanneer jij je aanmeldt voor één van de diensten of producten van onze partners.

Gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Jouw persoonsgegevens worden door Beginnen met Bouwen verwerkt voor het leveren van de door jou gevraagde informatie of voor het leveren voor de door jou gevraagde producten en diensten.

De bewaartermijnen

Beginnen met Bouwen voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De beveiligingsmaatregelen

Beginnen met Bouwen heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers, software en maken wij gebruik van versleuteling van gegevens. 

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

–        Recht op inzage;

–        Recht op rectificatie en aanvulling;

–        Recht op vergetelheid;

–        Recht op beperking van de verwerking;

–        Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat je verzoekt om een jou toekomend recht uit te oefenen. Wanneer je gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@beginnenmetbouwen.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren. 

Cookies 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beginnen met Bouwen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beginnen met Bouwen heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijven kun je zien hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Beginnen met Bouwen en op onze website.  Beginnen met Bouwen kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

© Beginnen met Bouwen, 2021