In loondienst én werken als ZZP’er: waar moet je aan denken?

Wie wil dat nou niet? Het ene deel van de week werken in loondienst om een vast inkomen te kunnen genereren en het andere deel van de week genieten van de vrijheden van een eigen onderneming. Als je én in loondienst én wilt werken als parttime ZZP’er zijn hier wel een aantal eisen aan verbonden. We leggen hier uit waar je aan moet denken als je ook parttime als ZZP’er aan de slag wilt gaan.

Nalopen van het arbeidscontract

Eén van de belangrijkste voorwaarden is het nalopen van je arbeidscontract. In de meeste arbeidscontracten wordt namelijk door de werkgever een artikel opgenomen. Hierin staat dat de werknemer naast zijn gebruikelijke werkzaamheden geen nevenactiviteiten mag uitoefenen zonder toestemming van de werkgever. Als de nevenactiviteiten die je verricht in het verlengde liggen van de werkzaamheden die je voor je werkgever uitvoert, is de kans groot dat deze geen toestemming zal verlenen om de nevenactiviteiten uit te voeren. Het is altijd verstandig om je werkgever te laten weten als je naast je baan in loondienst ook parttime als ZZP’er wilt werken. Dit om een verrassing voor de werkgever te voorkomen.

Verzekeren

Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun werknemers te verzekeren. Deze verplichting geldt niet voor ZZP’ers die in opdracht van een bedrijf werken. Als ZZP’er moet je zelf zorgen dat je goed bent verzekerd.

Kwalificatie als ondernemer

Als je naast je werkzaamheden in loondienst andere werkzaamheden verricht als ZZP’er, kan het zo zijn dat je volgens de wet wordt gekwalificeerd als ‘ondernemer’. Je wordt aangemerkt als ondernemer als je zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken.

Als je ondernemer bent dan moet je een aantal zaken regelen: als eerste heb je als ondernemer de plicht om jezelf aan te melden bij de Belastingdienst. Als ondernemer moet je namelijk belasting te betalen over alle winst die je uit de onderneming genereerd. Ook een inschrijving in de Kamer van Koophandel, het doen van de btw-aangifte en het bijhouden van een eigen boekhouding vallen onder de verantwoordelijkheid van een ondernemer.

Overeenkomst

Vergeet vooral niet om een overeenkomst tussen jou en jouw opdrachtgever schriftelijk vast te leggen. Per geval verschilt het of je als ZZP’er werkt op basis van een vooropgestelde overeenkomst van de opdrachtgever of dat je werkt via een modelovereenkomst vanuit jou als opdrachtnemer.

Bezig zijn voor jouw eigen bedrijf tijdens het werk voor jouw werkgever

Het zal wellicht wel eens voorkomen dat je tijdens je baan werkzaamheden moet verrichten voor jouw eigen bedrijf. Ook dit is een belangrijke reden om met je werkgever te blijven communiceren en duidelijke afspraken te maken over de gewijzigde werksituatie. Er zijn namelijk gevallen bekend waarin het ontbreken van toestemming en/of gebrekkige afspraken hebben geleid tot ontslag.

Ondersteuning bij vereiste

Het is dus mogelijk om naast je gewone baan aan de slag te gaan als ZZP’er. Met de bovenstaande vereisten in de hand ben jij voorbereid om als ZZP’er aan de slag te gaan. Denk bij juridische ondersteuning aan:

  • Controleren van jouw arbeidscontract;
  • Jou bijstaand in de onderhandelingen met werkgever;
  • Het afsluiten van de juiste verzekeringen;
  • Het maken van een overeenkomst van opdracht;
  • Het controleren van de overeenkomst van opdracht van jouw opdrachtgever

Heb je meer vragen over hoe je werken in loondienst combineert met het ondernemen, neem dan contact op.

Een woord van onze partner: doorKees

Dit artikel is je aangeboden door doorKees. DoorKees ondersteunt ondernemers op het gebied van verzekeringen, juridische vragen en boekhouding. Je kunt gemakkelijk een (telefonische) afspraak met een adviseur inplannen via www.doorkees.nl.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Jessica Post
Jessica Posthttp://www.doorkees.nl
Jessica adviseert ondernemers al ruim 10 jaar op het gebied van algemene voorwaarden, overeenkomsten en aansprakelijkheidsrisico's.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook