De meest gestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringverzekering (AOV-verzekering)

Arbeidsongeschiktheid is niet iets waar je graag over nadenkt. Toch loop je als vakman veel risico’s op het werk. Een ongeluk zit soms letterlijk in een klein hoekje. Omdat je niet voor een baas werkt, kun je niet terugvallen op voorzieningen van je werkgever of de overheid. Daarom is het belangrijk een goede verzekering te regelen voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel bespreken de meest gestelde vragen als het gaat om AOV-verzekeringen.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

“AOV” staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer je als vakman arbeidsongeschikt raakt, kun je geen gebruik maken van het sociale vangnet, op de bijstandsuitkering na.  

Veel vakmannen komen in de problemen als zij arbeidsongeschikt worden omdat er geen financiële reserves zijn opgebouwd. Als wij vragen waarom iemand geen AOV heeft horen wij vaak als reden: ‘ik ben nooit ziek” of ‘we zien wel als het zover is’.

Dat vinden wij een vreemde opstelling; je verzekert namelijk wel jouw huis en inboedel tegen brand, terwijl de kans op brand niet heel groot is. Dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid, maar als het jou overkomt, dan zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. Het is dus erg belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over de vraag of je wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u namelijk een deel van jouw inkomen verzekeren voor een bepaalde duur wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

Wanneer heb je een AOV nodig?

 • Als je geen partner hebt die de kosten die arbeidsongeschiktheid met zich mee brengt af te dekken;
 • Wanneer je geen inkomsten hebt uit andere bronnen om in deze kosten te kunnen voorzien.
 • Wanneer jouw eigen vermogen niet groot genoeg is om de kosten die arbeidsongeschiktheid met zich mee brengt af te dekken;

Welke mogelijkheden zijn er voor de vakman om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken. Hieronder zijn de belangrijkste manieren weergeven:

 • Eigen vermogen door zelf te sparen;
 • Broodfonds;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • AOV combineren met het broodfonds.

Waar zijn de kosten voor een AOV op gebaseerd?

De premie hangt af van diverse factoren, namelijk:

 • Het verzekerd bruto jaarbedrag;
 • Eisen risicotermijn in dagen;
 • Beroep;
 • Leeftijd ondernemer;
 • Hoe lang je een uitkering wilt;
 • De manier waarop je voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd.

Moet ik de arbeidsongeschiktheidsverzekering privé afsluiten of op de zaak?

Een AOV-verzekering sluit je privé af. Je betaalt de premie ook vanaf jouw privé-rekening.

Moet je andere werkzaamheden gaan doen indien je arbeidsongeschikt bent?

Je bent arbeidsongeschikt wanneer je niet (volledig) kunt werken als gevolg van een ziekte of een ongeval. Een bedrijfsarts zal vervolgens kijken in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Bij het afsluiten van een AOV maak je een belangrijke keuze over de arbeidsongeschiktheidscriterium.

Hierbij kun je kiezen tussen drie opties:

• Gangbare arbeid
Bij dit criterium zal worden gekeken of je nog in staat bent om algemeen geaccepteerd werk kunt verrichten, onafhankelijk van eerdere functies. De premie is bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium het laagst.

• Passende arbeid
Bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium wordt er gekeken naar jouw opleiding, ervaring en vaardigheden om te bepalen welk werk je nog kunt verrichten. Indien je werk kunt verrichten in zo’n soortgelijke functie, dan ben je in de zin van dit arbeidsongeschiktheidscriterium niet arbeidsongeschikt.

• Beroepsarbeidsongeschiktheid
Hierbij wordt gekeken of je in staat bent om jouw eigen beroep uit te oefenen. Indien je hiertoe niet instaat bent, krijg je een uitkering. Daarentegen ligt de premie bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium hoger dan dat je zou kiezen voor het arbeidsongeschiktheidscriterium passende arbeid of gangbare arbeid. DoorKees adviseert altijd een AOV af te sluiten op basis van dit criterium. Onze online af te sluiten AOV werkt ook op basis van dit criterium.

Hoeveel premie moet ik uiteindelijk betalen?

Om een voor jou passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van jouw strikt noodzakelijke vaste lasten per maand. De AOV is namelijk bedoeld als reddingsboei en niet om te voorzien in luxe. Een lagere maandelijkse uitkering heeft ook als gevolg dat je minder premie betaald. Daarnaast wordt de hoogte van de premie bepaald door de eigen risico termijn; hoe langer de eigen risico termijn, hoe lager de premie.

De AOV-premie fiscaal gezien

De premies die je voor een AOV betaalt mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor wordt de premie die je betaalt voor de AOV een bruto premie genoemd. Over eventuele uitkeringen dient wel belasting te worden betaald.

Wat gebeurt er met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering als ik stop met ondernemen?

Wanneer je je uitschrijft als ondernemer bij de Kamer van Koophandel, dan kun je jouw AOV per die datum beëindigen. Het is dus niet zo dat je aan de contractduur wordt gehouden wanneer je geen ondernemer meer bent.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Enrico van den Houten
Enrico van den Houtenhttp://www.stellahq.com
Enrico is mede-oprichter van Stella - Werkregistratie voor de vakman. Hij heeft jarenlange ervaring als ondernemer in software en in de financiële wereld. In zijn vrije tijd is hij vaak zelf graag aan het klussen in en om het huis.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook