Wat is voor mij de beste ondernemingsvorm en hoe regel ik dit?

Voordat je een onderneming gaat starten, moet je een rechtsvorm of ondernemingsvorm kiezen. Je hebt verschillende opties zoals: de eenmanszaak, VOF, maatschap of B.V. In deze blog zetten wij de voor- en nadelen tussen deze verschillende rechtsvormen op een rijtje.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijf waar één persoon de eigenaar is. Dit betekent niet dat er maar één persoon in dienst mag zijn. De eigenaar is bevoegd om personeel aan te nemen. Een eenmanszaak zonder personeel noemen we ook wel een “ZZP’er”; een zelfstandige zonder personeel. Het voordeel van de eenmanszaak is dat er oprichtingseisen zijn, waardoor er geen akte hoeft te worden opgemaakt. De onderneming hoeft enkel bij de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven. De kosten van de inschrijving bij de KvK zijn slechts € 50,00 exclusief BTW. Nadeel van de eenmanszaak is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Dit levert dan ook een risico op, want als het bedrijf failliet gaat dan mogen de schuldeisers zich ook op jouw privévermogen verhalen.  

Vennootschap Onder Firma (VOF)

De vennootschap onder firma kent meerdere eigenaren, ook wel “vennoten” of “firmanten” genoemd. De eigenaren kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Net als bij de eenmanszaak gelden hier geen oprichtingseisen. Het is echter in dit geval wel aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen. Hierin is het mogelijk om afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en winstverdeling vast te leggen. Ook hier geldt dat de onderneming moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als kosten € 50,00 exclusief BTW.

Ook bij de VOF geldt dat schulden verhaald kunnen worden op het privévermogen – mits de vennoot een natuurlijk persoon is. Daarnaast zijn alle vennoten, indien natuurlijke personen, binnen de VOF hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat als één van de vennoten zijn afspraken niet nakomt, iedere vennoot, inclusief zijn privévermogen, 100% aansprakelijk is. Houd er ook rekening mee dat, indien er geen andere afspraken worden gemaakt, de éne vennoot de andere vennoot voor een onbeperkt bedrag kan binden. Des te belangrijker om het vennootschapscontract goed te regelen.

Maatschap

Een maatschap wordt opgericht met meerdere mensen. Het is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, de zogenaamde maten. Bij het oprichten van een nieuwe maatschap brengt iedere deelnemende maat afzonderlijk iets van waarde in (geld, goederen arbeid etc.), waarbij het uiteindelijke voordeel hieruit wordt verdeeld onder alle maten. Een maatschap is vooral interessant voor ondernemers die gezamenlijk een praktijk willen starten en hiervoor een zogenaamd vrij beroep uitoefenen. Je ziet deze rechtsvorm dan ook vooral veel terug in de medische en juridische sector. Zo kiezen bijvoorbeeld veel (tand)artsen en advocaten, maar ook accountants, architecten en tolken ervoor een eigen maatschap op te richten.

In tegenstelling tot de rechtsvorm ‘vennootschap onder firma’ zijn alle deelnemende ondernemers van een maatschap aansprakelijk voor een evenredig deel van het bedrijf. Dat houdt in dat bij een eventueel faillissement vrijwel nooit één maat opdraait voor de gehele opgebouwde schuld van de onderneming. Indien een maat onbevoegd blijkt te hebben gehandeld, zijn de anderen in principe niet aansprakelijk. Ook bij een maatschap kunnen schulden op jouw privévermogen worden verhaald.

Ook bij een maatschap is het aan te raden om een maatschapsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst kun je vastleggen wie de maten zijn en wat ze inbrengen, maar ook de winstverdeling en de verdeling van de bevoegdheden.

Besloten Vennootschap (BV)

Bij de B.V. spreekt men van een rechtspersoon. Dit betekent dat de onderneming als een natuurlijke persoon kan handelen en rechten en plichten heeft. Het kapitaal in de onderneming is verdeeld in aandelen. Dit beperkt de risico’s voor aansprakelijkheid. Bij een B.V. zijn de aandelen in het bezit van een aandeelhouder en kunnen de aandelen niet vrij worden verhandeld. Het voordeel hiervan is dat de B.V. aansprakelijk is voor schulden en de aandeelhouder in de meeste gevallen niet. Hierdoor is het niet mogelijk om schulden niet te verhalen op het privévermogen van een aandeelhouder.

Een B.V. kan door een of meerdere personen worden opgericht. De oprichting moet bij de notaris gebeuren. In de notariële akte staan de statuten. De staten bepalen onder andere het doel van de B.V., de van aandelen en de zeggenschap van aandeelhouders. Daarnaast geldt er een verplicht startkapitaal van €0,01. Ook de B.V. moet worden ingeschreven bij de KvK en elk jaar moet je bij de KvK de jaarstukken inleveren.

Conclusie

Voor starters zijn de eenmanszaak, VOF en B.V. de meest interessante rechtsvormen. De eenmanszaak en de VOF zijn gemakkelijk op te richten, maar het grote nadeel is dat je in dat geval ook privéaansprakelijk bent. De B.V. kent in de meeste gevallen geen privé-aansprakelijkheid, maar brengt qua oprichting meer kosten met zich mee. Ook maak je met een B.V. meer kosten voor een boekhouder/accountant omdat je verplicht bent om ieder jaar een jaarrekening op te laten stellen. In de meeste gevallen is de B.V. met name interessant voor ondernemingen met een winst vanaf €150.000,-. Dit is de vuistregel maar uiteraard zijn afwijkingen hiervan mogelijk. Veelal is de reden om voor een B.V. te kiezen niet fiscaal maar juridisch; bij sommige beroepen / ondernemingen ligt de mogelijke aansprakelijkheid dusdanig hoog dat een rechtsvorm met privéaansprakelijkheid niet is aan te raden. Ook kan een ondernemer voor een B.V. kiezen omdat hij of zij een groot eigen vermogen heeft dat hij of zij wenst te beschermen.

Heb je moeite met het kiezen van de voor jou meest geschikte rechtsvorm? Neem dan gerust contact met ons op via de chatfunctie rechtsonder op deze pagina. Meer lezen over de verschillende rechtsvormen, klik hier.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Enrico van den Houten
Enrico van den Houtenhttp://www.stellahq.com
Enrico is mede-oprichter van Stella - Werkregistratie voor de vakman. Hij heeft jarenlange ervaring als ondernemer in software en in de financiële wereld. In zijn vrije tijd is hij vaak zelf graag aan het klussen in en om het huis.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook