Wat als ik een afgesproken opdracht niet meer kan nakomen?

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je een afgesproken opdracht niet meer kunt nakomen. Het materiaal is duurder geworden of een vakman waarmee je zou samenwerkingen kan plotseling niet meer helpen. Wat dan? Moet je de gesloten overeenkomst van opdracht alsnog nakomen? Of kun je dan aangeven dat er sprake is van overmacht? 

Wat als je de overeenkomst niet nakomt?

De algemene regel is dat partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst moeten nakomen. Zou een partij dit niet doen, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Dus: je komt je afspraken niet na. Door het niet nakomen van de afgesproken opdracht kan jouw opdrachtgever schade lijden. Denk bijvoorbeeld aan een project dat niet op tijd af is, of het moeten inschakelen van een andere – duurdere – opdrachtnemer. Voor deze schade kun je aansprakelijk gesteld worden.

Overmacht

Het is mogelijk dat je jouw verplichtingen niet meer kunt nakomen, bijvoorbeeld omdat jouw leverancier niet meer levert. In deze gevallen zou je een beroep kunnen doen op overmacht. Een beroep op overmacht is mogelijk als de reden dat je de gemaakte afspraken niet kunt nakomen niet jouw schuld is.

Heb je overmacht geregeld in jouw algemene voorwaarden?

Het is mogelijk dat je in jouw algemene voorwaarden al een bepaling hebt opgenomen over overmacht of dat je dit hebt opgenomen in de overeenkomst die je met jouw opdrachtgever hebt gesloten.

Als dit het geval is, dan moet hier goed naar gekeken worden; meestal staat hierbij opgenomen wat de gevolgen zijn van een overmachtssituatie. Zo kan als gevolg staan opgenomen dat de verplichtingen worden opgeschort maar het is ook mogelijk dat de overeenkomst dan mag worden beëindigd. Als zo’n bepaling niet is opgenomen in jouw algemene voorwaarden of overeenkomst, dat geldt wat in de wet staat over overmacht.

Of je als vakman een beroep kunt doen op overmacht hangt af van de omstandigheden van het geval.

Heb je hulp nodig omdat je een gesloten overeenkomst niet kunt nakomen, of weet je niet weet of een beroep op overmacht mogelijk is? Neem dan contact met doorKees op via deze link.

Een woord van onze partner: doorKees

Dit artikel is je aangeboden door doorKees. DoorKees ondersteunt ondernemers op het gebied van verzekeringen, juridische vragen en boekhouding. Je kunt gemakkelijk een (telefonische) afspraak met een adviseur inplannen via www.doorkees.nl.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Jessica Post
Jessica Posthttp://www.doorkees.nl
Jessica adviseert ondernemers al ruim 10 jaar op het gebied van algemene voorwaarden, overeenkomsten en aansprakelijkheidsrisico's.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook