Het broodfonds versus de AOV

De zelfstandig ondernemer ontvang je in geval van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de overheid. Van jou als vakman wordt verwacht dat je zelf zorgt voor een financieel vangnet in geval van arbeidsongeschiktheid.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is in dat geval de belangrijkste verzekering om in overweging te nemen. Zo garandeert je zichzelf van een inkomen tijdens eventuele arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste reden dat ZZP’ers geen AOV afsluiten is omdat zij denken dat dit erg duur is en daarnaast is er sprake van een groot wantrouwen tegenover de verzekeringsmaatschappijen. Dit wantrouwen is in de meeste gevallen gemakkelijk weg te nemen door een goede verzekeringsadviseur.

Wanneer de prijs voor jou reden is om (nog) geen AOV af te sluiten, dan is een broodfonds misschien een goed alternatief voor jou.

Wat is een broodfonds?


Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers. Elk lid zet elke maand een vast bedrag opzij. Met dit bedrag steunen de leden elkaar bij arbeidsongeschiktheid. Wie langdurig arbeidsongeschikt is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven.

Voordelen
De twee belangrijkste voordelen van het broodfonds zijn:
De betaalbaarheid: de maandelijkse bijdrage is vaak lager dan de premie van een AOV-verzekering;  
Het belastingvoordeel: het schenken van het bedrag aan een zieke deelnemer is belastingvrij tot het maximum dat de Belastingdienst heeft vastgesteld;

Nadelen
De nadelen van het broodfonds zijn:
De duur: de uitkering geldt voor maximaal 2 jaar. Indien je voor langer arbeidsongeschikt bent, dan heb je na twee jaar geen inkomsten meer;
Misbruik: aangezien er meestal geen deskundige ondersteuning is binnen een broodfonds, kan het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van een schenking. Daarom is het belangrijk dat alle leden elkaar (kunnen) vertrouwen;
Geen ondersteuning bij re-integratie. Mocht je weer aan de slag willen gaan en werkzaamheden willen uitvoeren, dan krijg je geen deskundige hulp voor jouw re-integratie. Bij een AOV-verzekering staat in de meeste gevallen een team van specialisten klaar om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen;
Belastingtechnisch: de inleg in het broodfonds is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting’
Geen toezicht: er vindt geen toezicht van De Nederlandse Bank en/of de AFM plaats, waardoor de solvabiliteit van het broodfonds niet gecontroleerd wordt.

De AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)


Het afsluiten van een AOV-verzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht. Echter, er bestaat natuurlijk altijd een risico dat jou iets overkomt. Een kortdurende arbeidsongeschiktheid zou geen problemen moeten leveren, deze zijn meestal nog wel op te vangen. Een situatie waarbij er sprake is van een ernstig ongeluk of langdurige ziekte kan jouw onderneming op den duur wel in gevaar brengen.

De vakman die de (financiële) zorg draagt voor het huis, de partner, de kinderen en alle bijkomende zaken, kan in het geval van een langdurige ziekte geen inkomsten genereren. Een bijstandsuitkering is in sommige gevallen een optie. Dat betekent vaak een forse daling in het inkomen, met in het uiterste geval het verliezen van jouw woning.

De AOV-verzekering is weliswaar, gezien de prijs, wat duurder dan een broodfonds, maar de AOV-verzekering heeft daarentegen vele voordelen. Een belangrijk voordeel van een AOV-verzekering is dat deze niet is gebonden aan een termijn van maximaal 2 jaar. Zo is bijvoorbeeld de doorKees AOV hierin erg flexibel: zo kun je ervoor kiezen om een polis af te sluiten die dagelijks opzegbaar is. Kies je toch liever voor een langdurige polis? Dan kun je een contract kiezen met een langere duur.

Het leven van een vakman is altijd onderhevig aan veranderingen. Tussentijdse aanpassingen aan jouw veranderende situaties is daarom in de meeste gevallen mogelijk. Tenslotte staan alle AOV-verzekeringen onder toezicht van De Nederlandse Bank en/of de AFM. Hierdoor wordt de solvabiliteit van de verzekeraar doorlopend in de gaten gehouden.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Jessica Posthttp://www.doorkees.nl
Jessica adviseert ondernemers al ruim 10 jaar op het gebied van algemene voorwaarden, overeenkomsten en aansprakelijkheidsrisico's.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook