De fiscale oudedagsreserve (FOR) 2021

Wat is fiscale oudedagsreserve? Als vakman met een eenmanszaak mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor jouw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet “de fiscale oudedagsreserve”, ook wel “FOR” of reservering oudedagsreserve genoemd. Het vormen van een FOR betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet; het is een reservering van een deel van de winst.          

Reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je dus op de korte termijn belastingvoordeel op.  

Je kunt jouw oudedagsvoorziening regelen door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als je voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat je de premie voor de aangekochte lijfrente mag aftrekken.

Opbouw van de fiscale oudedagsreserve

De oudedagsreserve wordt altijd voor jou persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat jij en je partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. De Belastingdienst moet jullie dan wel allebei als ondernemer beschouwen en je moet aan het urencriterium voldoen.

De oudedagsreserve berekenen gaat volgens een aantal regels. De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die je als ondernemer in Nederland hebt behaald. Voor de toevoeging geldt ook een maximum, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De toevoeging wordt verminderd met eventuele pensioenpremies die je als bedrijfskosten hebt geboekt. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. De toevoeging aan de oudedagsreserve moet je zelf berekenen. Je kunt elk jaar een toevoeging doen, maar dit is niet verplicht.

Is deze reserve altijd gunstig?     

Het vormen van de fiscale oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing verschuift naar de toekomst. In de jaren dat je een deel van de winst toevoegt aan jouw oudedagsreserve, betaal je minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot jouw winst. Je betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor jou gunstig is; dat hangt echt van de situatie af.

De toevoeging aan jouw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44 % van de winst, met in 2019 een maximum van € 8.999,-. Deze verminder je met de pensioenpremie die je al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Jessica Post
Jessica Posthttp://www.doorkees.nl
Jessica adviseert ondernemers al ruim 10 jaar op het gebied van algemene voorwaarden, overeenkomsten en aansprakelijkheidsrisico's.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook