Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor het bouwen; wat betekent het en hoe voldoe je er aan?

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in juli 2021 ingegaan. De overheid wilt meer toezicht en controle. Het doel hiervan is een hogere kwaliteit en minder bouwfouten.

Voor wie geldt de wet kwaltiteitsborging?

De wet geldt op kleine bouwwerken. Bijvoorbeeld eengezinswoningen of kleine bedrijfsgebouwen. De overheid is van plan om vanaf 2025

Deze wet gaat toezien op bouwwerken in de laagste risicoklasse, waarschijnlijk zal dit nog
tot en met 2024 het geval zijn. Het is de bedoeling dat vanaf 2025 ook andere bouwwerken
onder de Wkb gaan vallen.

Wat houdt de wet WKB in?

De wet kwaliteitsborging houdt in dat beter gecontroleerd wordt op de kwaliteit van bouwwerken. Dat houdt
onder andere in dat gekeken wordt of een bouwwerk voldoende geïsoleerd is en of dat goed
geventileerd kan worden
. De wet zorgt onder andere voor de volgende veranderingen:

 1. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de aannemer wordt verhoogd. Zo
  is de aannemer aansprakelijk voor gebreken in de bouw die aan de aannemer
  aangerekend kunnen worden. De opdrachtgever kan de klant verplichten om de
  gebreken te herstellen;
 2. De aannemer moet de opdrachtgever kunnen aantonen dat hij goed verzekerd is,
  onder andere in geval van schade;
 3. Een onafhankelijk kwaliteitscontroleur – een kwaliteitsborger – moet ingeschakeld
  worden om toe te zien op de bouw, onder andere aan de veiligheidseisen maar ook
  of het bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen;
 4. De kwaliteitsborger heeft de bevoegdheid om de bouw stil te liggen wanneer hij of zij
  daar een reden toe ziet;
 5. Een deel van de opdrachtsom (5%) kan bij de notaris in depot geplaatst worden. Dit
  gedeelte van de opdrachtsom keert de notaris pas uit wanneer de
  opdrachtgever aangeeft dat eventuele gebreken verholpen zijn.

Waarom is de wet kwaliteitswaarborging niet op alle bouwwerken van toepassing?

De wet kan ingrijpend zijn voor bouwbedrijven. Daarom vindt de wetgever het van belang dat
alle betrokken partijen eerst kunnen wennen aan de nieuwe eisen en werkwijze voordat de
wet op alle bouwwerken van toepassing is.

Wat is belangrijk voor jou als vakman?

 1. Stel vast of een kwaliteitsborger verplicht is voor het bouwwerk waaraan je gaat
  werken;
 2. Zorg ervoor dat je als vakman alle benodigde verzekeringen hebt, waaronder een
  CAR-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB);
 3. Maak duidelijke afspraken als je met andere vakmannen gaat werken over wie waar
  verantwoordelijk voor is.

Een woord van onze partner: doorKees

Dit artikel is je aangeboden door doorKees. DoorKees ondersteunt ondernemers op het gebied van verzekeringen, juridische vragen en boekhouding. Je kunt gemakkelijk een (telefonische) afspraak met een adviseur inplannen via www.doorkees.nl.

Vragen? Bel voor een gratis adviesgesprek

Jessica Post
Jessica Posthttp://www.doorkees.nl
Jessica adviseert ondernemers al ruim 10 jaar op het gebied van algemene voorwaarden, overeenkomsten en aansprakelijkheidsrisico's.

Onze nieuwste artikelen

Like ons op Facebook